Certificació d’Eficiència Energètica

portada-energetica

LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

INFORMACIÓ BÀSICA

–         La certificació d’eficiència energètica és, com el seu nom indica, un certificat en que el seu objectiu és fomentar l’eficiència energètica dels edificis, tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la relació cost-eficàcia.

–         El 13 d’Abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial decret 235/2013, de 5 abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret diferència entre: Certificació energètica d’edificis d’obra nova i d’edificis existents.

–      El certificat ha de contenir informació tècnica i objectiva de l’estat de l’edifici o habitatge, el qual proporcionarà un índex energètic de l’A a la G, on A és la més eficient i la G la menys eficient.

–         Els propietaris que a partir de 1 juny 2013 vulguin vendre o llogar qualsevol habitatge, edifici o local construït en data anterior a novembre de 2007 i que sigui posat a la venda o lloguer, necessitarà obligatòriament, el certificat d’eficiència energètica.

–       Quins edificis tenen l’obligació de tenir el certificat? Els edificis existents que siguin objecte d’arrendament o compravenda, edificis que hagin sofert modificacions, reformes o rehabilitacions amb una superfície útil superior a 1.000 m2 i on es renovi més del 25% del total dels seus tancaments.

–       Quina validesa té el certificat? El certificat d’eficiència energètica té una validesa de 10 anys. El propietari podrà sol·licitar voluntàriament la seva actualització quan consideri que existeixen variacions en l’habitatge que puguin modificar el certificat anterior.

–         Procés d’obtenció del certificat d’eficiència energètica:

  1. El Propietari contracta un tècnic qualificat
  2. El tècnic haurà de realitzar una recollida de dades de l’habitatge, així com tota la informació sobre les dades registrals, plans, …
  3. S’elabora la certificació a partir de la recollida de dades obtinguda.
  4. S’elabora una proposta de certificat amb recomanacions de millora de la certificació.
  5. Enviament de la documentació a l’ICAEN

Inscripció del certificat i expedició de l’etiqueta energètica.

–         Puc certificar un edifici i un habitatge del mateix indistintament? Es pot certificar un edifici d’habitatges en el seu conjunt, i la certificació obtinguda és vàlida per a cada un dels habitatges, no havent de certificar per separat obligatòriament. De la mateixa manera, es pot certificar cada habitatge per separat, i no està obligat a certificar aquelles que no hagin de ser venudes o llogades.

La contraposició pot ser que la qualificació energètica de l’edifici no sigui la mateixa que la d’un habitatge.

Normativa aplicable:

–         RD 1027/2007 del 20 de Juliol: Reglament on es constitueix el marc normatiu bàsic en el qual es regulen les exigències d’eficiència energètica i de seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis per atendre la demanda de benestar i higiene de les persones .

–         RD 235/2013 del 5 d’Abril: S’estableix el Procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació energètica considerant aquells factors que més incidència tenen en el seu consum energètic.

Per llegir aquesta informació i més:

¡¡Demani pressupost sense cap compromís!!

Sol·licitar Pressupost